دانلود ویدیو بررسی تاثیر اندازه شرکت بر بازده سرمایه گذاری در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اور

144p
1.42مگابایت
240p
2.52مگابایت