دانلود ویدیو مدلسازی هوا بروی ایرفویل با نرم افزار ANSYS FLUENT

360p
4.02مگابایت