دانلود ویدیو تولید ترانسفورماتور در ABB بخش دوم: تجهیزات تولید و تست

360p
9.13مگابایت