دانلود ویدیو قبولی ارشد کامپیوتر گرایش بیوانفورماتیک - دانشگاه صنعتی شریف - ورودی 1402

240p
12.87مگابایت
360p
14.96مگابایت
480p
17.70مگابایت
720p
23.97مگابایت