در حال بارگزاری....

نجات بچه از غرق شدن

رانندگی مادری در حال مستی باعث شد که وی به همراه فرزندش به داخل دریاچه ای در تگزاس سقوط کند بعد از آن مادر بدون توجه به بچه به دنبال نجات خودش بود که یک فرد 19 ساله کودک نوزاد رو از غرق شدن نجات داد.