در حال بارگزاری....

استقبال یعنی این دکتر احمدی نژاد

برای کسانی که سفر استانی واقعی ندیدند ! سفر استانی دکتر احمدی نژاد در خراسان رضوی.اصلاح طلبان تا به حال چنین جعمیتی دیده اند مردونه راسش بگید :)