در حال بارگزاری....

پایان بدون نتیجه نشست ژنو

فرستاده ویژه دبیرکل سازمان ملل در امور یمن از پایان بدون نتیجه گفتگوهای ژنو خبر داد . در این نشست ، شرطی هفت بندی ارائه شد که نمایندگان مردم یمن به اتفاق آن را رد کردند . در یکی از این بندها گفته شده است نیروهای مردمی و ارتش یمن باید از شهرها عقب نشینی کنند .