در حال بارگزاری....

ضربات دست ایستگاهی تک کونگ موسول

تک کونگ موسول ( دفاع شخصی و هنر های رزمی نیروهای ویژه ) تحت نظر استاد مهدی نمازی نماینده رسمی فدراسیون جهانی کره جنوبی در کشور عزیزمان ایران 09153189114 http://tgmsiran.ir