در حال بارگزاری....

تعیین تکلیف حساب های بانکی نامشخص

شبکه دو- 28 آبان 94- 20:30| با پایان مهلت بانک مرکزی برای تعیین تکلیف یک میلیون حساب نامشخص شبکه بانکی از امروز همه حساب های بدون هویت در بانک ها مسدود شد. بانک مرکزی تا قبل از این 33 میلیون حساب بدون هویت را مسدود کرده بود.