در حال بارگزاری....

اجرا قطعه بسیار زیبای ساقی نامه با پیانو و ملودیکا

اجرای قطعه ساقی نامه برای اولین بار همزمان با پیانو و ملودیکا توسط کارو ثروت یاری