در حال بارگزاری....

سفر به دور دنیا برای انداختن عکس "سلفی"

ایان تیلسون در این یک سال دور دنیا را گشت و فیلم های از خود گرفت که تصاویر پس زمینۀ آن ها مناظر طبیعی و دیدنی، خیابان ها، جام جهانی برزیل، سواحل، کوه ها و مناظر دیگر است. وی تصاویری از سفرهای خود را به شیوۀ عکاسی پرتره (سلفی) در یک فیلم پنج دقیقه ای منتشر کرده است که بخش هایی از آن را در این فیلم ببینید.