در حال بارگزاری....

وقتی مامانت خوابه تو آرومی ولی وقتی تو خوابی..


طنز طنز باحال مفرح