در حال بارگزاری....
دانلود

دیدار وزیر خارجه سابق فرانسه با علی شمعخانی

دیدار وزیر خارجه سابق فرانسه با دبیر شورای عالی امنیت ملی