در حال بارگزاری....

واکنش های فراموش نشدنی زوج فراموش ناشدنی سینمای کمدی...

واکنش های الیور هاردی به خرابکاری های لورل یکی از زیباترین ری-اکشنای کل سینماست!!!تا ته دنیا فیلمای این زوج میتونه باعث خندوندن مردم دنیا بشه... این دو نفر که با عشق همدیگرو دوست داشتن و با هم موندن... جوری که وقتی الیور هاردی سکته می کنه،لورل همیشه کنارش می مونه و با اینکه برنامه های زیادی برای بازی در تلویزیون داشته،همه رو کنسل میکنه و تا لحظه ی مرگش هیچ جا بازی نمی کنه...