در حال بارگزاری....

جدال شاسی بلندهای مدعی

Mercedes-Benz ML63 AMG (510 hp) vs Porsche Cayenne Turbo Evotech (530 hp) vs BMW X6M Evotech (625 hp)