در حال بارگزاری....

هیدروپس کیسه صفرا

98 0

در اثر انسداد طولانی مدت مجرای سیستیک هیدروپس یا موکوسل کیسه صفرا بوجود می آیددر این مثال مجرای انسداد یافته کیسه صفرا بتدریج در اثر تجمعی موکوسی (موکوسل ) یا ترانسوداهای شفاف ( هیدروپس ) سلولهای اپی تلیال مخاط متسع میشوند گاهی توده ای غیر حساس که به راحتی مشاهده و لمس میشوند از RUQ به حفره ایلیاک راست کشیده میشود بیماران دارای هیدروپس کیسه صفرا اغلب بدون علامت هستند.

دانلود ویدیو گزارش