در حال بارگزاری....

هیدروپس کیسه صفرا

در اثر انسداد طولانی مدت مجرای سیستیک هیدروپس یا موکوسل کیسه صفرا بوجود می آیددر این مثال مجرای انسداد یافته کیسه صفرا بتدریج در اثر تجمعی موکوسی (موکوسل ) یا ترانسوداهای شفاف ( هیدروپس ) سلولهای اپی تلیال مخاط متسع میشوند گاهی توده ای غیر حساس که به راحتی مشاهده و لمس میشوند از RUQ به حفره ایلیاک راست کشیده میشود بیماران دارای هیدروپس کیسه صفرا اغلب بدون علامت هستند.