در حال بارگزاری....

تشکر شورای پول و اعتبار از بانک مرکزی

شبکه خبر- 11 مرداد 94- 20:00| شورای پول و اعتبار به خاطر رشد 80 درصدی نقدینگی در کشور از بانک مرکزی تشکر کرده است.