در حال بارگزاری....

در این موزیک ویدیو از هیچ سازی استفاده نشده

اولین موزیک ویدیوی گروه آوازی تهران (وکاپلا) منتشر شد.
صداهای موجود در آن توسط حنجره انسان تولید شده است.
منبع : hafdang.com


19 تیر 96
هانیتا در 8 ماه پیش چه جالب!!!!