در حال بارگزاری....

یادی از درگذشتگان افراچال - قسمت 7 از 7

این کلیپ-مستند با حمایت صندوق قرض الحسنه امام زاده صالح افراچال
به کوشش؛ علی اصغر قربانی، حمید قربانی و کیومرث عالیشاه
و همکاری حاج محمدعلی عالی پور، امید قربانی، هادی نصیری، مرتضی قربانی و حاج محمدعلی واحدی و ... ساخته شده است.