در حال بارگزاری....

واکنش شهروندان به افزایش قیمت نان

گاهی، سکوت نشانه بی تفاوتی است ، نه رضایت ... لایک و نظر فراموش نشه ...