در حال بارگزاری....

پاسخ جوانان ایتالیایی به نامه رهبر انقلاب

WWW.RASANEH24.COM | جوانان ایتالیایی به نامه حضرت آیت الله خامنه ای، رهبر معظم انقلاب، خطاب به جوانان در کشورهای غربی پاسخ داده اند. در این نامه آمده است چگونه سیاست های کشورهای غربی و حمایت آن ها از افراط گرایی و خشونت تا حد زیادی به اقدامات تروریستی در سراسر جهان کمک کرده است.