در حال بارگزاری....

چراغ سبز برای افزایش قیمت خودرو های داخلی .!!!!!!!!!!

من به عنوان مشتری ایران خودرو حق این رو دارم که بابت پولی که برای خودرو دادم انتظار کیفیت در حد پول رو داشته باشم یا نه؟ به گفته مدیر عامل گسترش نوسازی صنایع ایران اگر قطعه سازان اسیب دیدن و یه عده از خدا بی خبر قطعه تقلبی برای سود بیشتر وارد کردن و به خودرو سازان فروختن که منجر به افت کیفیت شد .هزینش رو ما مردم ایران باید از جیبمون بدیم. ایا نخرین خودرو به خاطرکیفیت پایین یعنی تشویش اذهان عمومی ؟