در حال بارگزاری....

شعرخوانی حماسی دکتر محسن رضوانی درمدح حضرت امام حسین(ع)

شعرخوانی حماسی دکتر محسن رضوانی درمدح حضرت امام حسین(ع)در شب شعر عاشورایی«نی نامه» که در موسسه شهرستان ادب برگزار گردید.