در حال بارگزاری....

لاکپشت یک مرد چینی بجای سگ گردانی تو خیابان

چینی ها عجیب و غریبن دیگه؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟!