در حال بارگزاری....

مذاکرات منطقه یورو بدون نتیجه

192 0

برای اطلاعات بیشتر از این فیلم به آدرس www.irinn.ir مراجعه کنید.

دانلود ویدیو گزارش