در حال بارگزاری....

درصحنۀ ارتباط باخدا،اگر «کانکت» شویم چه ها که نشود...!

و اگرم دیسکانکت شویم که خب تابلوئه؛ پشیمون و درنهایت هم اِنّ الانسانَ لَفی خُسر...؛ یعنی از خاسران و خسارت دیدگانِ «ابدی» خواهیم بود...!!!!