در حال بارگزاری....

دیدارهای فابیوس، وزیر خارجه فرانسه با حسن روحانی