در حال بارگزاری....
دانلود

دیدارهای فابیوس، وزیر خارجه فرانسه با حسن روحانی