در حال بارگزاری....

رضا صادقی در نیشابور

خواندن یکی از شعرهای رضا صادقی با صدای یکی از بچه های نیشابور با صدای علی حلاجی