در حال بارگزاری....

ایزولاسیون سقف سالن های مرغداری (نانوپلاست)

توضیحات کارشناس فروش شرکت " آقای حنیفه پور" در رابطه با ایزوله کردن سقف داخلی سوله های مرغداری می باشد.
برای اطلاعات بیشتر در رابطه با محصولات شرکت کارتن پلاست کاشان به آدرس وب سایت شرکت مراجعه نمایید:
www.skk.co.ir