در حال بارگزاری....

ستاره ای 35 ساله به نام رونالدینیو

رونالدینیو بازیکنی به یاد ماندنی که جزو 10 بازیکن برتر دنیا بود و هنوز هم ستاره ای بیاد ماندنی است . نظر فراموش نشه.