ویدیوهای مشابه
در حال بارگزاری....

ارتباط یعنی چه؟ - دکتر احمد روستا

ارتباط یعنی چه؟ - دکتر احمد روستا، پدر بازاریابی نوین ایران؛ سلسله سمینارهای علمی پگاه سیستم در دانشگاه تهران؛ کلیپ شماره 38 یکشنبه ها؛ www.PegahSystem.com