در حال بارگزاری....

چه فصلی برای جراحی بینی مناسب تر است؟

آیا جراحی بینی زمان خاصی دارد و آیا بهتر است در فصل خاصی انجام شود؟
دکتر مجید کاظمی، مجله تصویری میکروسکوپ، شبکه چهار سیما، 15 خرداد 94