در حال بارگزاری....

جوجه کلاغ جیکو بیچاره 2

این جوجه کلاغ رفته بود داخل قفس تا تخم مرغ بخوره که من گرفتمش.