در حال بارگزاری....
دانلود

فیلم کوتاه 100 ثانیه "گاهی به اسمان نگاه کن"

ایینه های اتومبیل یک راننده تاکسی ایده ی این صد ثانیه است.
کارگردان:نعمت سرگلزایی-تصویربردار:موسی حاجی نژاد-مدیرتولید:محمد جعفر جراح نجفی-به سفارش:سازمان فرهنگی تفریحی شهرداری مشهد-مجری طرح:حوزه هنری خراسان رضوی-تولید 1387