در حال بارگزاری....

کار لکه زرد شبکیه چشم و ساختمان درونی چشم

لکه زرد شبکه مهم ترین قسمت که است که در مرکز آن قرار دارد و مسیول تیز بینی است.


20 مرداد 96