در حال بارگزاری....

ساخت و ساز خودکار بدن را از ابر نقاط و سطح کتیا/catia

Auto body construction from cloud points and surface
مهندس الیاس حیدری کمال/ دانشگاه آزاد اسلامی واحد تاکستان ساخت و تولید/ واحد سما اندیشه شهریار/دانشگاه پرند دانشگاه آزاد اسلامی/دانشگاه آزاد اسلامی واحد نراق/دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه