ویدیوهای مشابه
در حال بارگزاری....

ساز و آواز بیداد؛ شوشتری و صوفی نامه- lahootmusic.ir

آواز : سید مهدی نبوی تار : سید مرتضی نبوی تنبک : محسن عسگری دف : حسین خوارزمی نی : مازیار رضوانی