در حال بارگزاری....

درمان درد مچ دست در نویسندگان و تایپیست ها با طب سوزنی درای نیدلینگ

مشاغلی که از دست خود برای کارهای روزمره استفاده میکنند، بیشتر به درد مچ دست دچار میشوند. یکی از روشهای درمانی موثر طب سوزنی درای نیدلینگ است. در این ویدیو فیزیوتراپیست صادق زراعتکار به تشریح این روش میپردازد.


21 مرداد 96