در حال بارگزاری....

تصنیف بسیار زیبا و قدیمی آذربایجانی(اجرا:نوید مثمر-آنکارا)

نوید مثمر نوازنده بی بدیل و چیره دست باغلاما،سه تار،تنبور(تمیره)،دو تار(تامدیرا) و ... در ایران می باشد و اثرهای وی مضمونی عرفانی دارد.