در حال بارگزاری....

تعارف مواد مخدر به اوباما: آقای اوباما یک پک می زنی؟؟؟؟

در حاشیه سفر اوباما به کلورادو ،یک شهروند آمریکایی به اوباما مواد مخدرتعارف کرد!!!!!!!!!!