در حال بارگزاری....

آزمایش ویلچیرهای خودران در ژاپن برای برگزاری المپیک 2020 توکیو

تست ویلچیرهای خودران در ژاپن به منظور جابجا کردن مسافران فرودگاه در مدت زمان برگزاری بازی های المپیک 2020 در توکیو انجام گرفت.
این ویلچیرهای خودران که توانایی حمل بار نیز دارند می‌توانند برای راحتی حال مسافران مورد استفاده قرار گیرند.
 
 
 


18 مرداد 96