در حال بارگزاری....

وقتی یه بچه از فشار زندگی میوه فروشی میکنه حتما ببینید

این همون بچه ایه که قرار رقص محلیش بعد محرم و صفر بیاد... ببینید و با درد روزگار آشنا شین... نظر بذارین