ویدیوهای مشابه
در حال بارگزاری....

عیادت اصحاب رسانه وهنر از رهبری معظم

هربلایی کز تو آید رحمتی است ... شعری که رهبر دردیدار با اهالی هنر خواندند.