در حال بارگزاری....

محدود کردن سرعت دانلود رایگان از سرورهای داخلی

محدودیت سرعت در ساعت رایگان چه سرور داخلی چه خارجی تنها خوبی که داشت تو این مدت سرعت دانلود بالا از سرور داخلی بود که برداشته شد