ویدیوهای مشابه
در حال بارگزاری....

محبت کردن به دیگران

سمینار زبان بشر به همراه پرفسور حسین باهر در دانشگاه شهید بهشتی برای محبت کردن به دیگران باید زبان آنها را فهمید و وجودمان را پر از عشق و صمیمیت کرد.