در حال بارگزاری....
دانلود

یوسف قرضاوی(رئیس مجمع جهانی علمای اسلامی)

توضیحی درباره زندگی و مواقف سیاسی خود.