در حال بارگزاری....

سناریو «حمص» در قالبی جدید در «حلب» پیاده می‌شود

تاکتیک ارتش سوریه در حلب همانند ازاد سازی حمص از ابتدا اجتناب از حملات گسترده و بزرگ و تکیه بر تجزیه مناطق تحت تصرف گروه‌های مسلح و رویارویی با آنها به شکل جدا و منفک بود، به همین منظور اولین عملیات ارتش سوریه پس از آزادسازی زندان مرکزی حلب گسیل کردن نیروها به سمت شمال با حمایت و پشتیبانی آتش یگان توپخانه و پدافند هوایی ارتش بود، در حالیکه کانون درگیری‌ها همچنان در جنوب متمرکز بود.