در حال بارگزاری....
ماسک میلیونر دونالد ترامپ نامزد ریاست جمهوری آمریکا در سال آینده یکی از پرفروش ترین ماسک های جشن هالوین در مکزیک و برزیل بوده است و بسیاری از آمریکایی ها آن را به عنوان هدیه به آمریکا می برند. این نامزد ریاست جمهوری خشن ترین و جنگ طلب ترین مخالف مهاجران در بین نامزد های ریاست جمهوری است و به عنوان ترسناکترین شخصیت استفاده میشود.