در حال بارگزاری....

خودکشی مرد افسرده روی مردم..

www.aparat.com/behnamgo...ادرس کانالB-E-S-T.
خودکشی پسر جوان افسرده از ساختمان محل زندگی روی مردم بدبختی که در حال گذاردن وقت خود بودند..