در حال بارگزاری....

شرافت ولایت مداری

فرازی از وصیت نامه ی شهید مجید محمودی: مادری پیری دارم یک زن و دو بچه ی قد و نیم قد از دنیا چیزی ندارم جز یک پیام«قیامت یقه تان را می گیرم اگر ولایت فقیه را تنها بگذارید»..
یاعلی التماس دعا